เทือกเขาแอลป์ตอนเหนือในทุกฤดูกาล

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

เทือกเขาแอลป์ตอนเหนือที่ทอดยาวกว่า 150 กิโลเมตรเป็นจุดหมายยอดนิยมที่สุดในหมู่นักปีนเขาในญี่ปุ่น ยอดเขาหลายแห่งสูงตระหง่านกว่า 2,000 เมตร โดยมี 10 แห่งที่สูงกว่า 3,000 เมตร ทิวทัศน์ภูเขาสูงไล่เรียงตามสันเขาแผ่กว้างออกไปแทบดูราวกับไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่น เนื่องจากมีลมตามฤดูกาลที่รุนแรง นักปีนเขาจึงได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในทุกฤดูกาล และเราจะไปดื่มด่ำเช่นนั้นร่วมกับผู้กำกับรายการในตอนนี้ของ "การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น" กัน

เค้าโครงรายการ