โอกิ อิกิ สึชิมะ: เกาะด่านหน้าต่าง ๆ กลางกระแสสมุทร

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

ญี่ปุ่นมีเกาะที่เส้นรอบวงยาวกว่า 100 เมตรอยู่ราว 6,800 เกาะ และมากกว่า 500 เกาะในจำนวนนี้ถูกจัดเป็น "เกาะชายแดนห่างไกล" ใน "การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น" ตอนนี้ เรากลับไปเยี่ยมชมสามเกาะในจำนวนนี้ คือหมู่เกาะโอกิ เกาะอิกิ และเกาะสึชิมะ เพื่อสำรวจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประวัติศาสตร์ที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการที่เป็นด่านหน้าของญี่ปุ่น

เค้าโครงรายการ