มรดกแห่งวัฒนธรรมซามูไร

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 5 ตุลาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

เมื่อคนคิดถึงซามูไร พวกเขาจะคิดถึงนักรบกล้าหาญที่เชี่ยวชาญศิลปะการป้องกันตัว แต่นั่นเป็นแค่ด้านเดียว ในตอนนี้ เราไปดูกันว่า ซามูไรชั้นสูงส่งเสริมวัฒนธรรมงานฝีมือและงานศิลปะจากนอกเอโดะ (โตเกียวเดิม) และเกียวโตได้อย่างไร เราจะตามรอยพวกเขาไปที่จังหวัดอิชิกาวะ จังหวัดยามางาตะ และจังหวัดอาโอโมริ

เค้าโครงรายการ