ปีนขึ้นสู่เหล่ายอดเขาศักดิ์สิทธิ์

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 24 สิงหาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

ในญี่ปุ่น ผู้คนปีนเขากันตั้งแต่ยุคโบราณโดยถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของการบำเพ็ญเพียรทางศาสนา แม้กระทั่งปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากยังคงบูชายอดเขาสำคัญหลายแห่งโดยมองว่า เป็นที่พำนักของเหล่าเทพเจ้า มีการจัดพิธีกรรมดั้งเดิมต่าง ๆ ในโอกาสเปิดเส้นทางปีนเขาสำหรับฤดูกาลปีนเขา และมีการสวดมนต์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขาบางแห่ง ครั้งนี้ เรากลับไปเยี่ยมชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์บางแห่งที่เคยถ่ายทอดให้ชมในอดีต นอกจากนี้ ผู้อำนวยการรายการนี้ก็จะปีนเขาโอยามะในจังหวัดคานางาวะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยอดเขาที่ได้รับการบูชามาตั้งแต่สมัยโบราณ

เค้าโครงรายการ