อิชิโนมากิ: หนึ่งทศวรรษแห่งการจดจำและก้าวไปข้างหน้า

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 17 สิงหาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมิยางิ เมืองอิชิโนมากิรุ่งเรืองจากการทำประมงมายาวนาน แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออกเมื่อปี 2011 ถล่มเมืองจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือไม่ก็สูญหายราว 4,000 คน ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุด ริชาร์ด ฮัลเบอร์สแตดต์จากสหราชอาณาจักรก็เป็นเหยื่อของภัยพิบัติครั้งนั้น ตอนนี้ในฐานะผู้อำนวยการของศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ 11 มีนาคมของเมือง เขาได้ทำการถ่ายทอดความเป็นจริงในเวลานั้นให้กับนักท่องเที่ยว ในตอนนี้ของ “การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น” ริชาร์ดและเพื่อน ๆ จะพาเราไปเที่ยวชมการฟื้นฟูของเมืองนี้

เค้าโครงรายการ