เพลิดเพลินใจไปกับสถาปัตยกรรม นิกโก โอกินาวา โอซากา

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 3 สิงหาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

"การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น" พาเราไปค้นพบประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสถานที่หลายแห่งผ่านสถาปัตยกรรมของที่แห่งนั้น และในตอนนี้ เราได้กลับไปเยือนนิกโก จังหวัดโอกินาวา และจังหวัดโอซากา เพื่อดูอาคารสำคัญอย่างใกล้ชิดและมองว่าอาคารเหล่านี้เชื่อมโยงกับผู้คนอย่างไร

เค้าโครงรายการ