เพาะรสชาติของผักฤดูร้อน

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

เราย้อนไปดูตอนในปีที่ผ่าน ๆ มา ที่พาชมผักฤดูร้อนหลายชนิดที่ปลูกในประเทศ เราตามผู้รายงานของเรา ที่ไปเยี่ยมไร่สามแห่งในสามส่วนของประเทศญี่ปุ่น เราได้รู้จักเร็งกง (รากบัว) ที่ปลูกในดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอิบารากิ เราได้ค้นพบว่า รักเกียว (หอมแดงชนิดหนึ่ง) เติบโตที่เนินทรายของจังหวัดทตโตริ และเราแนะนำคันเปียว อาหารแปรรูปที่ผลิตในจังหวัดโทจิงิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารญี่ปุ่นมานานกว่า 300 ปี

เค้าโครงรายการ