ทางวิบากสู่ชิยาโนกิ: จักรยานเสือภูเขาฟื้นความมีชีวิตชีวาให้หมู่บ้าน

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขาอันน่าทึ่งในเมืองซางะได้รับการขุดเซาะขึ้นบนภูเขาลูกหนึ่งใน "เก็งไก-ชูรากุ" หรือ "หมู่บ้านที่เกือบคงอยู่ต่อไปไม่ได้" ที่ซึ่งประชากรมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า แต่เดิมทีมาซูนางะ เออิจิดำเนินกิจการร้านจักรยานเสือภูเขาในเมืองฟูกูโอกะ เขาเป็นผู้นำโครงการเส้นทางปั่นจักรยานนี้ และท้ายที่สุดได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านชิยาโนกิ ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาจำนวนประชากรลดลงและประชากรสูงอายุมีสัดส่วนสูงมาก เขาใช้เวลาหลายปีเชื่อมสัมพันธ์กับคนท้องถิ่น ก่อนได้รับอนุญาตจากคนท้องถิ่นให้ออกแบบและสร้างเส้นทางปั่นจักรยานของเขา ขณะนี้ ทั้งผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้มาอยู่ใหม่กำลังร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่เปี่ยมพลังและเร้าใจ

เค้าโครงรายการ