หมู่เกาะโทบะ: ชีวิตและความรักในชุมชนดั้งเดิม

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

อุทยานแห่งชาติอิเซะชิมะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น แต่มีคนไม่มากนักที่จะไปเยือนหมู่เกาะที่อยู่นอกชายฝั่งไม่ไกลจากเมืองโทบะ “การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น” ตอนนี้ โองาวะ นิกิ ได้ไปเยือนสองเกาะในหมู่เกาะนั้น ที่โทชิจิมะ เขาได้สำรวจตรอกซอยของเมืองประมง ที่ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์ยังคงแข็งแกร่งมั่นคง และที่คามิชิมะ เขาได้พบฉากหลังของนิยายที่กลายเรื่องราวแห่งความรักที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งในญี่ปุ่น

เค้าโครงรายการ