มานิวะ: ชีวิตจากพงไพร

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 7 มิถุนายน 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

พื้นที่ของญี่ปุ่นราว 70 เปอร์เซ็นต์เป็นป่าไม้ สภาพแวดล้อมเช่นนี้หนุนนำวัฒนธรรมที่ก่อกำเนิดจากไม้อันโดดเด่นของญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีที่ไหนจะเห็นได้ชัดไปกว่ารอบ ๆ มานิวะ ทางตอนเหนือของจังหวัดโอกายามะอีกแล้ว ตลอดหลายศตวรรษ พื้นที่แถบนี้เป็นแหล่งผลิตไม้ซุงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น โดยมีพื้นที่กว้างขวางที่อุทิศให้กับการปลูกต้นซูงิ (สนซีดาร์) และต้นฮิโนกิ (สนไซเปรส) แผ่ปกคลุมไปทั่วภูเขาที่โอบล้อมอยู่ ในตอนนี้ ไมเคิล คีดา ไปยังมานิวะเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และอนาคตของวัฒนธรรมการใช้ไม้ของญี่ปุ่น

เค้าโครงรายการ