ติดตามดูนาโงยะ: เอกลักษณ์ของเมืองผ่านสถาปัตยกรรม

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

นาโงยะตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่น ซึ่งแม้บางครั้งจะเปรียบเทียบกับโตเกียว เกียวโต และโอซากาไม่ได้ แต่เมืองนี้ก็มีอะไรมากกว่าที่เห็น สถานที่อันน่าทึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่อัตสึตะจิงกู ศาลเจ้าที่มีความสัมพันธ์ยาวนานกับราชวงศ์ ไปจนถึงอาคารร่วมสมัย เราได้สำรวจสถาปัตยกรรมเก่าและใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของนาโงยะ

เค้าโครงรายการ