โอตารุ: ปลาเฮอร์ริงและเครื่องแก้ว; สานชีพวัฒนธรรมโอตารุ

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

เมืองโอตารุในจังหวัดฮอกไกโดก่อตั้งขึ้นเมื่อราว 150 ปีก่อนและเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะเมืองท่าหลักสำหรับขนถ่านหินไปขาย ที่นี่ยังกลายเป็นเมืองท่าประมงสำคัญในการจับปลาเฮอร์ริงปริมาณมหาศาลด้วย ในสมัยนั้น มีการนำปลาเฮอร์ริงไปทำเป็นปุ๋ยสำหรับใช้ตามไร่ปลูกฝ้าย ด้วยเหตุนี้ความต้องการปลาเฮอร์ริงจึงพุ่งสูงและได้ราคาดี ผู้คนจำนวนมากพากันเดินทางมายังโอตารุด้วยหวังร่ำรวยจากธุรกิจปลาเฮอร์ริง และจำนวนประชากรในเมืองก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เค้าโครงรายการ