28น. 00ว.
โมจิ: ประตูสู่โลก
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

โมจิอยู่เหนือสุดของเกาะคิวชู ห่างจากโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 800 กิโลเมตร ตั้งหันหน้าไปทางช่องแคบคัมมง ซึ่งเป็นทางเชื่อมที่แสนสะดวกเข้าสู่เกาะหลักญี่ปุ่นและเอเชียแผ่นดินใหญ่ ในอดีตนับตั้งแต่สมัยเมจิจนถึงตอนต้นสมัยโชวะ โมจิเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญ ทำให้มีธุรกิจต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้มาเยือนท่าเรือ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เผอิญแวะเวียนมา สถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลานั้นได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ใน "การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น" ตอนนี้ วินนี ซูได้ท่องเที่ยวตามรอยมรดกไปรอบ ๆ เมืองท่าเก่าแก่แห่งนี้