28น. 00ว.
สึชิมะ: วิถีชีวิตแบบช้า ๆ บนเกาะด่านหน้า
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

เกาะสึชิมะในจังหวัดนางาซากิตั้งอยู่ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ห่างจากเมืองปูซาน (พูซัน) ของเกาหลีใต้เพียง 50 กิโลเมตร สึชิมะเคยพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่น คาบสมุทรเกาหลี และจีนแผ่นดินใหญ่ เกาะนี้ยังมีบทบาททางยุทธศาสตร์ เริ่มจากสมรภูมิแห่งแพ็กกัง (663) และการรุกรานญี่ปุ่นโดยมองโกล (1274 และ 1281) มาจนถึงการรุกรานเกาหลีโดยญี่ปุ่นภายใต้การนำของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ (1592-1598) และสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น (1904-1905) มันมีประวัติศาสตร์ที่สับสนวุ่นวายมายาวนาน แต่ก็เอาชนะอุปสรรคทั้งหมดมาได้