28น. 00ว.
สึ: เส้นทางสู่ดวงใจ
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 26 มกราคม 2564
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

เมืองสึในจังหวัดมิเอะรุ่งเรืองในฐานะเมืองปราสาทในสมัยเอโดะ (1603-1868) เพราะตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าอิเซะ หนึ่งในศาลเจ้าชินโตที่สำคัญที่สุดในญี่ปุ่น สึจึงเป็นจุดผ่านสำหรับผู้เดินทางแสวงบุญตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว สึเป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมแบบเมืองพักแรมที่มีเสน่ห์ รวมทั้งศาลเจ้าและวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นักเต้นและชาวท้องถิ่น ยูโกะได้เดินทางไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งภาวนาในใจขอให้โรคระบาดนี้สิ้นสุดลง