28น. 00ว.
เกียวโต: ทังโกจิริเม็น
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 5 มกราคม 2564
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

ย่านเคียวตังโกะ ตอนเหนือของจังหวัดเกียวโตเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งกำเนิดของทังโกจิริเม็น ผ้าไหมย่นประเภทหนึ่งที่เนื้อผ้าเป็นลอนเล็กละเอียดและให้สัมผัสที่นุ่มมาก เป็นเวลา 300 ปีที่ผ้านี้เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของย่านนี้ เราไปพบกับผู้คนที่สร้างสรรค์ทังโกจิริเม็นและค้นหาความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งของผ้านี้กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของย่านเคียวตังโกะ