28น. 00ว.
โอจิยะ: รากหยั่งลึกในแดนหิมะ
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 22 ธันวาคม 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

เมืองโอจิยะซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาใจกลางจังหวัดนีงาตะ ตั้งอยู่ทางเหนือของโตเกียวราว 200 กิโลเมตร เนื่องจากภูมิภาคนี้มีหิมะตกหนักที่สุดในญี่ปุ่น จึงขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนหิมะ ตั้งแต่สมัยก่อน ผู้คนในโอจิยะใช้สถานที่ตั้งและสภาพอากาศนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันโดดเด่นของตัวเองขึ้นมา ซึ่งรวมถึงปลานิชิกิโกอิ (ปลาคาร์ปสวยงาม) และโอจิยาจิจิมิ ผ้าทอที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม