28น. 00ว.
อาชิโอะ: ความทรงจำแห่งผืนป่า
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 8 ธันวาคม 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

อาชิโอะในจังหวัดโทจิงิเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองเหมืองแร่มานาน มีการค้นพบการทับถมกันของทองแดงที่นั่นเมื่อ 400 ปีก่อนและการทำเหมืองทองแดงก็ดำเนินมาจนถึงช่วงทศวรรษ 1970 ในยุครุ่งเรืองของเมือง เหมืองนี้ผลิตทองแดง 40 เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศญี่ปุ่น การทำเหมืองยังทำให้เกิดมลพิษปริมาณมหาศาลด้วย ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการทำแร่ให้บริสุทธิ์ได้ทำลายป่าโดยรอบ สารเคมีมีพิษปริมาณมากไหลมาตามน้ำไปยังที่ลุ่มริมแม่น้ำวาตาราเสะ นักปั้นหม้อ ยวน เคร็กเติบโตมาในเบนดิโก ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย ชุมชนของที่นี่ก็ได้รับผลกระทบจากมลพิษจากการทำเหมืองเช่นกัน