28น. 00ว.
ความหลงใหลในเสน่ห์ขององุ่น: ยามานาชิและผู้ผลิตไวน์
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

จังหวัดยามานาชิเป็นผู้บุกเบิกการผลิตไวน์มาตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 19 ในช่วงที่เกษตรกรเริ่มเปลี่ยนนาข้าวและไร่หม่อนมาเป็นพื้นที่สำหรับปลูกองุ่นพันธุ์โคชูซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่น ปัจจุบัน ไวน์ขาวรสชาติสดชื่นของที่นี่ได้รับรางวัลในงานไวน์ระดับโลกมาแล้วหลายรางวัล