28น. 00ว.
โอมิฮาจิมัน: เมืองพ่อค้าโบราณบนทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

โอมิฮาจิมันคือเมืองรอบปราสาทเก่าแก่ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการคมนาคมในทะเลสาบบิวะ ที่นี่ยังคงมีร่องรอยคืนวันเก่า ๆ หลงเหลืออยู่ รวมถึงบ้านพ่อค้าหลังใหญ่โตและคูเมืองฮาจิมันโบริด้วย วิลเลียม เมอร์เรล วอรีส ชาวอเมริกันที่มาอยู่ญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองได้ออกแบบอาคารสำคัญ ๆ ทั่วญี่ปุ่นกว่า 1,600 แห่ง เขาเลือกโอมิฮาจิมันเป็นบ้านของเขานานกว่าครึ่งศตวรรษ และที่พักของเขาในโอมิฮาจิมันก็ถูกแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน