28น. 00ว.
นันโมกุ: แสงสายัณห์แห่งเส้นทางสายไหม
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

นันโมกุทอดตัวลึกในภูเขาที่จังหวัดกุนมะ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว หมู่บ้านนี้รุ่งเรืองขึ้นมาในยุคที่ญี่ปุ่นปรับตัวให้ทันสมัยเมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษที่แล้ว ที่นี่รุ่งเรืองจากการผลิตไหมดิบ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความพยายามที่จะนำเงินต่างชาติและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาของญี่ปุ่น แต่การพัฒนาของเส้นใยสังเคราะห์ทำให้ความต้องการไหมดิบลดน้อยลง ซึ่งนำไปสู่ความถดถอยของนันโมกุด้วย แต่เพราะทำเลที่ตั้งอันห่างไกล จึงทำให้วัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างโบราณถูกรักษาไว้ราวกับอยู่ในไทม์แคปซูล