28น. 00ว.
โอโตโยะ: นำพาชีวิตใหม่สู่ชุมชนดั้งเดิม
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 13 ตุลาคม 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

เมืองโอโตโยะในจังหวัดโคจิตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาชิโกกุ ชุมชนบนเขานี้เป็นแหล่งผลิตชาชนิดพิเศษที่เรียกว่าโกอิชิจะเพียงแห่งเดียว ธรรมเนียมการผลิตโกอิชิจะที่มีมานาน 400 ปีเกือบสูญหายไป แต่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันด้วยความพยายามของชาวไร่ครอบครัวหนึ่ง โอโตโยะยังตั้งอยู่บนแม่น้ำโยชิโนะซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาแม่น้ำสามสายที่กระแสน้ำปั่นป่วนและเชี่ยวกรากที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นต้นกำเนิดของการล่องแก่งในประเทศด้วย