28น. 00ว.
คางาวะ: คลังสมบัติแห่งสถาปัตยกรรมแนวโมเดิร์น
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 29 กันยายน 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

จังหวัดคางาวะเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดใน 47 จังหวัดของญี่ปุ่น ที่นี่มุ่งเน้นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมและศิลปะให้เป็นเสาหลักของการพัฒนาส่วนภูมิภาค ความทุ่มเทของจังหวัดนี้ได้เริ่มต้นในช่วงยุคหลังสงครามกลางศตวรรษที่ 20 ทากามัตสึ เมืองหลักของจังหวัด ถูกระเบิดจนเหลือแต่ซากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้ว่าการจังหวัดได้เริ่มโครงการใหญ่ที่เป็นการก่อสร้างอาคารใหม่หลังหนึ่งสำหรับที่ทำการจังหวัดที่มีบทบาทไม่เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูบูรณะยุคหลังสงครามเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยอีกด้วย