28น. 00ว.
อิชิงากิ: มองไปสู่อนาคต
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 18 สิงหาคม 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

อิชิงากิ ในจังหวัดโอกินาวา เป็นเกาะที่มีสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแสนงดงาม โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียว ห่างไปประมาณ 2,000 กิโลเมตร ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2020 นายกเทศมนตรีได้ประกาศนโยบายลดจำนวนนักท่องเที่ยวจากนอกเกาะอย่างฉับพลัน เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา ณ ตอนนี้ กฎระเบียบดังกล่าวถูกผ่อนปรนแล้ว แต่ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของเกาะให้มีปริมาณลดลงอย่างมาก เอริก ฟัน ไรน์ ผู้อาศัยอยู่ในอิชิงากิและทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เข้าไปพูดคุยกับผู้คนในเกาะที่พยายามเริ่มต้นใหม่หลังการระบาดระลอกแรกของไวรัสโคโรนา