28น. 00ว.
ฮาเตรูมะ: ชีวิตบนเกาะห่างไกล
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 31 มีนาคม 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

เกาะฮาเตรูมะซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 2,000 กิโลเมตรถือเป็นเกาะทางใต้สุดของญี่ปุ่นที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ด้วยจำนวนประชากรประมาณ 500 คน ที่นี่มีชื่อเสียงด้วยชายหาดอันสวยงามและน้ำตาลอ้อยซึ่งเป็นของขึ้นชื่อประจำเกาะ ประมาณ 70% ของพื้นที่ราบบนเกาะเต็มไปด้วยไร่อ้อย เมื่ออ้อยถูกเก็บเกี่ยวในฤดูหนาว ชาวไร่ก็จะทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมด้วยแรงงานตามฤดูกาลจากนอกเกาะ โดยชาวเกาะแห่งนี้ได้ปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งการร่วมมือกันมาตั้งแต่อดีตแล้ว