28น. 00ว.
สึการุ: หิมะหนา หัวใจอบอุ่น
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 17 มีนาคม 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

ภูมิภาคสึการุตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดอาโอโมริในภาคเหนือของญี่ปุ่น ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่หิมะตกหนักที่สุดในญี่ปุ่น คนในท้องถิ่นต่างภาคภูมิใจในอาหารและวัฒนธรรมดั้งเดิมอันโดดเด่นที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับตอนนี้ เราจะไปเยี่ยมชมสึการุท่ามกลางฤดูหนาวและค้นพบความอบอุ่นที่มาจากจิตวิญญาณของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคเข้าด้วยกัน