28น. 00ว.
มิชิมะ ฟูกูชิมะ: สืบสานประเพณีหัตถกรรมพื้นบ้าน
การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 10 มีนาคม 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2565

เมืองมิชิมะในจังหวัดฟูกูชิมะเป็นเขตหิมะตกหนักที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ช่วงฤดูหนาว คนท้องถิ่นจะใช้เวลาทำงานหัตถกรรมอยู่กับบ้าน โดยใช้เถาวัลย์ ใบไม้ และเปลือกไม้จากพืชในป่าบนภูเขาใกล้ ๆ เราไปพบกับผู้คนที่อาศัยอยู่แถบนั้นและดูว่าพวกเขารักษาประเพณีไว้อย่างไร และจะเข้าร่วมพิธีปีใหม่ซึ่งจัดกันที่นั่นมานานกว่า 200 ปีอีกด้วย