NHK WORLD PRIME

NHK WORLD PRIME

ตรวจสอบประเด็นทางสังคม สารคดีของ NHK ที่คัดสรรเนื้อหาแสนพิเศษของผู้คนและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งยังเผยให้เห็นพลังของภาพยนตร์สารคดี