สัญญาณ
The Signs

สัญญาณ
The Signs

เราวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากโควิด 19 มองหาสัญญาณที่ชี้นำไปสู่ปรัชญาที่ถูกต้องเพื่อปรับตัวในยุคสมัยของ "ความปกติใหม่"