มิตรข้างเคียง
Side by Side

มิตรข้างเคียง
Side by Side

เรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวญี่ปุ่นที่ทำงานร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อช่วยแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ ๆ