มนต์ขลังแห่งภาษาญี่ปุ่น
Magical Japanese

มนต์ขลังแห่งภาษาญี่ปุ่น
Magical Japanese

นำเสนอความรุ่มรวยและลึกซึ้งของภาษาญี่ปุ่น และชวนเชิญให้ร่วมกันค้นหาว่าคำและวลีต่าง ๆ สะท้อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโลกแห่งธรรมชาติได้อย่างไร