การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
Journeys in Japan

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
Journeys in Japan

นักเดินทางที่พูดภาษาอังกฤษได้เข้ามาท่องเที่ยวทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อสำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่น พบปะผู้คน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่หาได้ยากจากหนังสือคู่มือท่องเที่ยว มาเรียนรู้เคล็ดลับในการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์กัน!