เรื่องเล่าจากบ้านเกิด
Hometown Stories

เรื่องเล่าจากบ้านเกิด
Hometown Stories

เรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนและวิถีชีวิต เราจะนำเสนอเรื่องราวของบุคคลจากทั่วญี่ปุ่น พวกเขาต่างก็มีวิถีชีวิตอันหลากหลายแต่ก็ส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้อื่นไปในขณะเดียวกัน