เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น
Easy Travel Japanese

เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น
Easy Travel Japanese

สำนวนที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นครั้งแรกมีอะไรบ้าง
รายการ 3 นาทีจะแนะนำสำนวนง่าย ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีที่มาถึงญี่ปุ่น ทางรายการนำเสนอเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับการไปเที่ยวตามที่ต่าง ๆ ทั่วญี่ปุ่นด้วย จดจำสำนวนไว้และท่องเที่ยวให้สนุกยิ่งขึ้น