สารคดี NHK
NHK Documentary

สารคดี NHK
NHK Documentary

สารคดีเชิงลึกน่าสนใจที่ทันต่อเหตุการณ์ไม่ตกยุคจาก NHK เกี่ยวกับญี่ปุ่นและโลกรอบตัวเรา ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต