ไดเร็กต์ ทอล์ก
Direct Talk

ไดเร็กต์ ทอล์ก
Direct Talk

"ไดเร็กต์ ทอล์ก" เป็นรายการสัมภาษณ์ผู้มีอิทธิพล ศิลปิน และผู้นำทางธุรกิจที่มาร่วมแบ่งปันแนวคิด ข้อมูล และบทวิเคราะห์ต่าง ๆ