ขุดค้น: อะไรที่ทำให้ชิบะ อินุพิเศษถึงเพียงนี้
Digging Deep: What Makes Shiba Inu Dogs So Special?

ขุดค้น: อะไรที่ทำให้ชิบะ อินุพิเศษถึงเพียงนี้
Digging Deep: What Makes Shiba Inu Dogs So Special?

ชิบะ อินุมีบุคลิกที่ออกจะโดดเด่นอยู่ไม่น้อยและปัจจุบันก็เป็นที่นิยมยิ่งกว่าครั้งไหน ๆ มาค้นพบลักษณะนิสัยอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกมันผ่านเรื่องราวส่วนตัวของบรรดาเจ้าของสุนัขและ "ขุดลึก" ถึงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดกัน