โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้
BOSAI: An Educational Journey

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้
BOSAI: An Educational Journey

โบไซคือการป้องกันภัยพิบัติด้วยการเตรียมพร้อม ญี่ปุ่นได้เรียนรู้อะไรบ้างจากภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและสึนามิปี 2011 กับภัยพิบัติโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ รายการนี้ทำหน้าที่เป็นสารที่ส่งจากญี่ปุ่นไปยังทั่วโลก