บาราแกนค้นหาโทโฮกุ
Barakan Discovers TOHOKU

บาราแกนค้นหาโทโฮกุ
Barakan Discovers TOHOKU

ญี่ปุ่นตะวันออกเฉียงเหนือมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับภัยพิบัติ ความอดอยาก ผี และความเชื่อที่ว่าคนตายยังอยู่ร่วมกับคนเป็น ผู้คนที่นั่นรวมการสูญเสียคนที่รักเข้าในอนาคตของพวกเขาอย่างไร