ท่องเอเชียดินแดนแห่งอาหารอร่อย
Asia’s Appetizing Adventures

ท่องเอเชียดินแดนแห่งอาหารอร่อย
Asia’s Appetizing Adventures

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เคนเทะสึ โคได้ท่องเที่ยวทั่วเอเชียเพื่อค้นหาอาหารพื้นบ้านหลากชนิดและพบปะกับผู้คนที่นั่น มาร่วมรับประสบการณ์ทางรสชาติและวิถีชีวิตที่หลากหลายทั่วถิ่นไปกับเขา