บทอ่านฟังเพลิน

บทอ่านฟังเพลิน

บทอ่านฟังเพลินเป็นรายการที่จะแนะนำเรื่องสั้นของนักเขียนชาวญี่ปุ่นมากมาย มาเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่น่าสนใจและสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกของชาวญี่ปุ่นกัน