บทอ่านฟังเพลิน

บทอ่านฟังเพลิน

รายการนี้จะแนะนำวรรณกรรมสำหรับเด็กและเรื่องสั้นสำหรับผู้ใหญ่ โดยมุ่งหวังที่จะทำให้คุณผู้ฟังที่อายุยังน้อยและพ่อแม่ของพวกเขาได้รับฟังอารมณ์ความรู้สึกและความละเอียดอ่อนของชาวญี่ปุ่น