รู้คำรู้ข่าว

รู้คำรู้ข่าว

นี่เป็นรายการที่พาคุณผู้ฟังเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านข่าวเกี่ยวกับญี่ปุ่น เราคัดเรื่องที่ใช้คำพูดภาษาญี่ปุ่นเรียบง่ายในการอธิบายความเป็นมาของข่าวนั้น ๆ รวมทั้งบางวลีที่ใช้