การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

รายการนี้จะพาไปชมมุมที่แตกต่างหลากหลายของญี่ปุ่น พบปะกับผู้คนในท้องถิ่นและสัมผัสประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หาไม่ได้จากหนังสือนำเที่ยว