เรื่องเล่าจากเมืองเจ้าภาพ

เรื่องเล่าจากเมืองเจ้าภาพ

ก่อนหน้ามหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงโตเกียว ทางการท้องถิ่นหลายแห่งของญี่ปุ่นได้รับหน้าที่เป็นเมืองเจ้าภาพให้แก่ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมงาน รายการนี้จะนำเสนอการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นทั่วญี่ปุ่น