เรื่องเล่าจากบ้านเกิด

เรื่องเล่าจากบ้านเกิด

สารคดีที่นำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและบุคคลจากท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วญี่ปุ่น