รู้โลก มองญี่ปุ่น

รู้โลก มองญี่ปุ่น

รายการนี้นำเสนอหลากประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคม กระแสธุรกิจ วัฒนธรรมทั้งดั้งเดิมและร่วมสมัย ตลอดจนเรื่องราวความเคลื่อนไหวล่าสุดในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้เข้าใจประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีความลึกซึ้งและความน่าหลงใหลตรึงใจแห่งนี้