คนในกระแส

คนในกระแส

รายการนี้นำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่คุณผู้ฟังอยากจะพบปะพูดคุยด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าของวงการต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ผู้ที่กำลังเป็นที่สนใจ ผู้ที่กำลังทำวิจัยหรือกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือน ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือกระทั่งคนทั่วไป เป็นคนญี่ปุ่นหรือไม่ก็ได้ รายการนี้จะค้นหาว่าคนเหล่านี้เป็นใครและทำอะไร