ดนตรีพาเที่ยว

ดนตรีพาเที่ยว

พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ตอบคำถามของคุณผู้ฟัง เปิดเพลงตามคำขอ และนำเสนอเรื่องราวน่าสนใจของญี่ปุ่นในบรรยากาศสบาย ๆ