มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

รายการสอนภาษาญี่ปุ่นความยาว 10 นาทีซึ่งออกอากาศสัปดาห์ละครั้ง ท่านสามารถรับฟังผ่านทางวิทยุหรือออนไลน์ ในการออกอากาศ 48 สัปดาห์ ท่านจะได้เรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและบทสนทนาประเภทต่าง ๆ ในรายการจะมีการนำเสนอประโยคที่นำไปใช้ได้อย่างสะดวก สนุก และจำได้ง่าย นอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมถึงวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ในบทเรียนด้วย เชิญติดตามรับฟังและฝึกภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกัน