รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ

รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ

เราควรเตรียมตัวอย่างไรในชีวิตประจำวันเพื่อรับมือภัยพิบัติ ติดตามรายการนี้ที่จะนำเสนอวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้จากญี่ปุ่นเพื่อให้คุณได้รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ